Bảng giá bàn phím laptop T9

 Giá bàn phím laptop tháng 9 cho kỹ thuật và của hàng

CÔNG TY TNHH TIN HỌC THIÊN HƯNG PHÁT
 
Địa chỉ: B148 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, TP.HCM   Call: 08.66754534 - 0902991108
 
+ Giá thay đổi không báo trước  + Lấy số lượng vui lòng call để có giá tốt nhất.
 
 
 
 
BÀN PHÍM DELL
 
 
KEYBOARD DELL ZM2
250,000
KEYBOARD DELL XPS14/XPS15 BK
320,000
KEYBOARD DELL XPS M1210
270,000
KEYBOARD DELL XPS 14Z BAC
470,000
KEYBOARD DELL VOSTRO 1710
270,000
KEYBOARD DELL VOSTRO 1370
340,000
KEYBOARD DELL VOSTRO 1340/1640 1645 1647
340,000
KEYBOARD DELL VOSTRO 1220
250,000
KEYBOARD DELL V3300/V3400
270,000
KEYBOARD DELL V13 V130
210,000
KEYBOARD DELL N7110
270,000
KEYBOARD DELL N7010
270,000
KEYBOARD DELL N5110
215,000
KEYBOARD DELL N4110 4050 5050 4349 3520 4040 3460 V131  2420 / Vostro  3350 3450 3550 3555 / Inspiron 3437 3420 3520 5420 7420 5437
165,000
KEYBOARD DELL MINI V1200
250,000
KEYBOARD DELL MINI 910
270,000
KEYBOARD DELL MINI Inspiron 1012 1018
270,000
KEYBOARD DELL MINI 10
250,000
KEYBOARD DELL M1121
320,000
KEYBOARD DELL LATITUDE E6400 E6410 Precision M4400 M2400 E6500
220,000
KEYBOARD DELL LATITUDE E5400
270,000
KEYBOARD DELL LATITUDE E4310
270,000
KEYBOARD DELL LATITUDE E4300
250,000
KEYBOARD DELL LATITUDE 2100
300,000
KEYBOARD DELL LATITUDE  E6520 E6530 E5520 E5530 E6540
290,000
KEYBOARD DELL LATITUDE  E6420 5420 E6320 E6330 E6430
290,000
KEYBOARD DELL L401
270,000
KEYBOARD DELL INSPRION 1210/MINI 12
250,000
KEYBOARD DELL E4200
290,000
KEYBOARD DELL D620/D820 DELL D830 D630
360,000
KEYBOARD DELL D600/500M Dell Inspiron 8500 8600 9100 Latitude D500 D800 M60
250,000
KEYBOARD DELL D520
250,000
KEYBOARD DELL D420/D430
270,000
KEYBOARD DELL B130/1300 B120
250,000
KEYBOARD DELL ALIWARE 14"
420,000
KEYBOARD DELL ALIWARE 13"
250,000
KEYBOARD DELL ADAMO 13
370,000
KEYBOARD DELL ADAMO
490,000
KEYBOARD DELL A840/1088/1014 1015 1410 PP37L 
210,000
KEYBOARD DELL 9300/6000/D610 D510 D810
250,000
KEYBOARD DELL 700M
250,000
KEYBOARD DELL 6400/630M/640M 630M  640M 9400  E1405  E1505 E1705 1501 Dell XPS M140 Series  Dell XPS M1710  NC929 M90  Dell Latitude 131L
250,000
KEYBOARD DELL 5100 1100 1150 5150 5160  Latitude V710 V740
250,000
KEYBOARD DELL 3700
270,000
KEYBOARD DELL 1764
250,000
KEYBOARD DELL 1750
270,000
KEYBOARD DELL 1740
270,000
KEYBOARD DELL 1735 DEN Studio 1736 1737
270,000
KEYBOARD DELL 1735 BAC
270,000
KEYBOARD DELL 1720 BAC 1721 1730
270,000
KEYBOARD DELL 15R/5010
200,000
KEYBOARD DELL 15R/ 3521 Inspiron 3521 3520 3537 5520 5521 5537 5421 5521 5535 / Vostro 2521 2421
230,000
KEYBOARD DELL 1570/15Z
270,000
KEYBOARD DELL 1564
270,000
KEYBOARD DELL 1535/1555 1536 1537 1557 1575 1435
210,000
KEYBOARD DELL 14Z-5423
260,000
KEYBOARD DELL 14R/4010 4020 4030 5030 3010 13R
190,000
KEYBOARD DELL 1470/14Z
310,000
KEYBOARD DELL 1464
280,000
KEYBOARD DELL 1458/14Z
270,000
KEYBOARD DELL Studio 1450 1457 1458 14z  (Cable Thẳng)
250,000
KEYBOARD DELL INPIRON 1440
360,000
KEYBOARD DELL 1420/1525 BAC 1520 XPS 1521 1525  M1330  N15305 vostro 1000 1400 1500 1545   1318
220,000
KEYBOARD DELL 1420/1525 DEN 1520 XPS 1521 1525  M1330  N15305 vostro 1000 1400 1500 1545   1318
220,000
KEYBOARD DELL 1310 Vostro 1510 1320 2510 VOSTRO 1350
230,000
KEYBOARD DELL 1200/2200
250,000
KEYBOARD DELL 11Z
270,000
KEYBOARD DELL 3421
 
BÀN PHÍM SONY
 
 
KEYBOARD SONY Z
1,240,000
KEYBOARD SONY W BAC
390,000
KEYBOARD SONY VPC-YA/YB BK
290,000
KEYBOARD SONY VPC-Y WH
290,000
KEYBOARD SONY VPC-Y BK
290,000
KEYBOARD SONY VPC-S
290,000
KEYBOARD SONY VPC MINI 10" SILVER
340,000
KEYBOARD SONY TZ
 
KEYBOARD SONY TX
 
KEYBOARD SONY SZ
 
KEYBOARD SONY SVT14 DEN NGUYEN BE
440,000
KEYBOARD SONY SVS15
300,000
KEYBOARD SONY SVS13 NB
270,000
KEYBOARD SONY SVS13 BK
270,000
KEYBOARD SONY SVF15
340,000
KEYBOARD SONY SVF14
340,000
KEYBOARD SONY SVF14 DEN NGUYEN BE
540,000
KEYBOARD SONY SVE15WH
300,000
KEYBOARD SONY SVE15BK
300,000
KEYBOARD SONY SVE14 TRANG
300,000
KEYBOARD SONY SVE14 BK
300,000
KEYBOARD SONY SVE13 BK
270,000
KEYBOARD SONY SVE13 BAC
270,000
KEYBOARD SONY SVE 11
270,000
KEYBOARD SONY SR-WH
270,000
KEYBOARD SONY SR-BK
270,000
KEYBOARD SONY SE WH
270,000
KEYBOARD SONY SE BK
270,000
KEYBOARD SONY SB TRANG NGUYEN BE
390,000
KEYBOARD SONY SA/SB SR
270,000
KEYBOARD SONY SA/SB  BK
270,000
KEYBOARD SONY NW-WH
270,000
KEYBOARD SONY NW -BK
220,000
KEYBOARD SONY NR/NS TRANG
290,000
KEYBOARD SONY NR/NS -BK 7Z2L PCG-7132L PCG-7141L PCG-7141M
290,000
KEYBOARD SONY N SERIES
290,000
KEYBOARD SONY M SERIES BAC
310,000
KEYBOARD SONY M DEN / PCG-21313
310,000
KEYBOARD SONY K SERIES
360,000
KEYBOARD SONY GR 14"
360,000
KEYBOARD SONY FZ WH
260,000
KEYBOARD SONY FX
370,000
KEYBOARD SONY FW-WH
260,000
KEYBOARD SONY FW-BK
260,000
KEYBOARD SONY FS
490,000
KEYBOARD SONY FE -WH
640,000
KEYBOARD SONY FE -BK
640,000
KEYBOARD SONY F21 F22 F23
270,000
KEYBOARD SONY F119
270,000
KEYBOARD SONY ES BK
270,000
KEYBOARD SONY EL WH
270,000
KEYBOARD SONY EL BK
270,000
KEYBOARD SONY EJ WH
360,000
KEYBOARD SONY EJ BK
340,000
KEYBOARD SONY EH WH
270,000
KEYBOARD SONY EH BK
270,000
KEYBOARD SONY EG WH
270,000
KEYBOARD SONY EG BK
270,000
KEYBOARD SONY EE WHITE
270,000
KEYBOARD SONY EE BK
270,000
KEYBOARD SONY EC WH
270,000
KEYBOARD SONY EC BK
270,000
KEYBOARD SONY EB CAP THANG-WH
270,000
KEYBOARD SONY EB CAP THANG-BK
390,000
KEYBOARD SONY EA WHITE
320,000
KEYBOARD SONY EA -BK
320,000
KEYBOARD SONY CX -WH
270,000
KEYBOARD SONY CX -BK
270,000
KEYBOARD SONY CW-WH
270,000
KEYBOARD SONY CW-BK PCG-61111L PCG-61112L PCG-61411L PCG-61113T
270,000
KEYBOARD SONY CS TRANG HONG
660,000
KEYBOARD SONY CS TRANG
660,000
KEYBOARD SONY CR-BK
740,000
KEYBOARD SONY CR BAC
740,000
KEYBOARD SONY CE BK
390,000
KEYBOARD SONY CB TRANG
340,000
KEYBOARD SONY CB DEN
340,000
KEYBOARD SONY CA -WH
270,000
KEYBOARD SONY CA -BK
270,000
KEYBOARD SONY C SERIES WH
490,000
KEYBOARD SONY C DEN
490,000
KEYBOARD SONY BZ
590,000
KEYBOARD SONY AW
300,000
KEYBOARD SONY AW
300,000
KEYBOARD SONY SVT13
540,000
KEYBOARD SONY  VPC-YA/YB WH
320,000
KEYBOARD SONY  FZ BK
260,000
KEYBOAR SONY SVS 14 TRANG
270,000
KEYBOAR SONY SVS 14 DEN
270,000
KEYBOAR SONY FIT SVF 14 DEN
360,000
KEYBOAR SONY FIT SVF 14 BAC
360,000
KEYBOAR SONY SVP 11 DEN
360,000
KEYBOAR SONY SVP 11 BAC
360,000
KEYBOAR SONY PRO13/SVF
360,000
 
 
BÀN PHÍM HP -COMPAQ
 
 
KEYBOARD HP V6000/F700/F500 Compaq 6100 6200
210,000
KEYBOARD HP V4000 CAP CONG BAC
250,000
KEYBOARD HP V117730A
320,000
KEYBOARD HP TX2000 BAC
210,000
KEYBOARD HP TX1000
210,000
KEYBOARD HP TT4400/NC4000
270,000
KEYBOARD HP SLEEKBOOK 14
290,000
KEYBOARD HP SLEEKBOOK 15
300,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4710S/4720S 4510 4515
270,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4540S
310,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4530S 4535S 4730S
290,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4520S 4525S 4720S
270,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4515S
270,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4440S CAP NGAN
280,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4430S/4330S 4431s 4435s 4436s
230,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4420S 4421S  4425S 4426S 4320S (95%)
290,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4420S 4421S  4425S 4426S 4320S (NEW)
410,000
KEYBOARD HP PROBOOK 4320S
290,000
KEYBOARD HP PROBOOK  4440S CAP DAI
310,000
KEYBOARD HP PROBOOK  4410S UK / 4411S 4415S 4416S
350,000
KEYBOARD HP PROBOOK  4410S US / 4411S 4415S 4416S
430,000
KEYBOARD HP PROBOOK  4310S
340,000
KEYBOARD HP PROBOOK  4230S
270,000
KEYBOARD HP PROBOOK 5220M
310,000
KEYBOARD HP NX9400
270,000
KEYBOARD HP NC6910B
270,000
KEYBOARD HP NC6830
270,000
KEYBOARD HP NC6400
290,000
KEYBOARD HP NC6000 NC6340 NX5000 nx6310 NX6315 NX6320 NX6325 NC6320
200,000
KEYBOARD HP NC2400 EliteBook 2530p 2540p
270,000
KEYBOARD HP N610C N600 N610 N620C
200,000
KEYBOARD HP MINI 5101/5010
270,000
KEYBOARD HP MINI 210
230,000
KEYBOARD HP MINI 110
230,000
KEYBOARD HP MINI 1000
230,000
KEYBOARD HP M6
320,000
KEYBOARD HP M4-1000
340,000
KEYBOARD HP M2000/C500 BAC Compaq V5000 C300 ZV5000 ZV5100 R3000 R4000 V2000 NX9100 NX9015
200,000
KEYBOARD HP HDX18 BAC
290,000
KEYBOARD HP HDX16
290,000
KEYBOARD HP G75
490,000
KEYBOARD HP G7-2000
270,000
KEYBOARD HP G7
250,000
KEYBOARD HP G6-2000
310,000
KEYBOARD HP G4-2000
240,000
KEYBOARD HP G4 / COMPAQ CQ43 CQ45 CQ430  G6 630 CQ57 CQ65 430 431 435 630 631 635 636 450 455 650 655 HP 2000 430 431 435 630 631 635 636 450 455 650 655
180,000
KEYBOARD HP FOLIO 13
320,000
KEYBOARD HP ENVY 4/6
290,000
KEYBOARD HP ENVY 17
320,000
KEYBOARD HP ENVY 15
320,000
KEYBOARD HP ENVY 15-J000
320,000
KEYBOARD HP ENVY 14
320,000
KEYBOARD HP ENVY 13
320,000
KEYBOARD HP ELITEBOOK 14
270,000
KEYBOARD HP ELITBOOK 6460/8460
290,000
KEYBOARD HP DV9000 DV9100 DV9200 DV9700 DV9400 DV9500 DV9600
290,000
KEYBOARD HP DV8000
310,000
KEYBOARD HP DV7T-6000
290,000
KEYBOARD HP DV7T-4000
290,000
KEYBOARD HP DV7T TRANG 3165dx
250,000
KEYBOARD HP DV7T DONG
330,000
KEYBOARD HP DV7T DEN BONG
310,000
KEYBOARD HP DV7T BAC
310,000
KEYBOARD HP DV7-7000
300,000
KEYBOARD HP DV7-2000 TRANG
270,000
KEYBOARD HP DV6T-7000
290,000
KEYBOARD HP DV6T-6000
270,000
KEYBOARD HP DV6T-4000
220,000
KEYBOARD HP DV6T TRANG
270,000
KEYBOARD HP DV6T DEN
290,000
KEYBOARD HP DV6T BAC
270,000
KEYBOARD HP DV6000 BAC
250,000
KEYBOARD HP DV6000
200,000
KEYBOARD HP DV5T DONG
250,000
KEYBOARD HP DV5T DEN
270,000
KEYBOARD HP DV5T BAC
250,000
KEYBOARD HP DV5000 DEN
250,000
KEYBOARD HP DV4T DONG
250,000
KEYBOARD HP DV4T DEN
200,000
KEYBOARD HP DV4T BAC
230,000
KEYBOARD HP DV4-3000/4000
230,000
KEYBOARD HP DV3Z DONG
250,000
KEYBOARD HP DV3-4000 NEW
270,000
KEYBOARD HP DV3-2000 DEN BONG
270,000
KEYBOARD HP DV3000 DONG
250,000
KEYBOARD HP DV3000 BAC
250,000
KEYBOARD HP DV2T DEN DONG
250,000
KEYBOARD HP DV2000  DV2700 Compaq V3000 V3500 V3600 V3700 V3800 V3100
190,000
KEYBOARD HP DV1000 dv1200 dv1300 dv1400
200,000
KEYBOARD HP DM4-WH
250,000
KEYBOARD HP DM4-BK / DV5-2000
230,000
KEYBOARD HP DM3-3000 BAC
270,000
KEYBOARD HP DM3-1000 / DM3-2000
270,000
KEYBOARD HP DM1-3000
250,000
KEYBOARD HP DM1-1000 BAC
250,000
KEYBOARD HP CQ72/G72
270,000
KEYBOARD HP CQ71/G71
270,000
KEYBOARD HP CQ70/G70
270,000
KEYBOARD HP CQ620
240,000
KEYBOARD HP CQ62/G62 CQ56
230,000
KEYBOARD HP CQ61/G61
270,000
KEYBOARD HP CQ60-BK G60
250,000
KEYBOARD HP CQ60 SL
270,000
KEYBOARD HP CQ50 G50
250,000
KEYBOARD HP CQ42 G42
205,000
KEYBOARD HP CQ40 CQ41
195,000
KEYBOARD HP CQ320/CQ420
230,000
KEYBOARD HP CQ20
250,000
KEYBOARD HP CQ10
250,000
KEYBOARD HP C700
250,000
KEYBOARD HP B1200
250,000
KEYBOARD HP 8760
490,000
KEYBOARD HP 8640
320,000
KEYBOARD HP 8560/6560
320,000
KEYBOARD HP 8540
320,000
KEYBOARD HP 8510
250,000
KEYBOARD HP 8440
290,000
KEYBOARD HP 6930B 8530P
290,000
KEYBOARD HP 6730B/6530B (CAP THANG) Compaq 6535B 6735B
250,000
KEYBOARD HP 6555b
290,000
KEYBOARD HP 6550B
300,000
KEYBOARD HP 6540b
310,000
KEYBOARD HP 6530S 6730S 6535S 6731S 6735S /COMPAD 510 530 615 515 516 610 511
210,000
KEYBOARD HP 6520S Compaq 540 550 541 6720 6720S 6520
220,000
KEYBOARD HP 6510B/6710B
250,000
KEYBOARD HP 6440B
270,000
KEYBOARD HP 6110/6320/6230/8230 6120 6130 Nc8220 Nc8240
190,000
KEYBOARD HP 5310
290,000
KEYBOARD HP 500 / 520 / 510
230,000
KEYBOARD HP 4230
290,000
KEYBOARD HP 2740P
340,000
KEYBOARD HP 2710P BAC
320,000
KEYBOARD HP 2560B
340,000
KEYBOARD HP 2540P
330,000
KEYBOARD HP 2530P 2510P
250,000
KEYBOARD HP 2133 MINI 2140
250,000
KEYBOARD HP 2100/2500
230,000
KEYBOARD HP 1103/ 210 CÁP NHỎ
270,000
KEYBOARD HDX9000
290,000
KEYBOARD HDX18 DEN DV8
270,000
KEYBOARD PAVILION 15-E000
290,000
 
KEYBOARD HP 14E
290,000
 
KEYBOARD HP 14N
290,000
BÀN PHÍM LENOVO - IBM
 
 
KEYBOARD LENOVO Z560/Z570  Z565 G570 G575 B570 (cắt ốc)
270,000
KEYBOARD LENOVO Z500
320,000
KEYBOARD LENOVO Z460 Z450
250,000
KEYBOARD LENOVO Z360
290,000
KEYBOARD LENOVO Y650
290,000
KEYBOARD LENOVO Y460 -BK
270,000
KEYBOARD LENOVO Y450-WH / Y550 Y460 B460 V360
240,000
KEYBOARD LENOVO Y450-BK/ Y550 Y460 B460 V360
240,000
KEYBOARD LENOVO Y400
320,000
KEYBOARD LENOVO X40 X41
620,000
KEYBOARD LENOVO X30
310,000
KEYBOARD LENOVO X200 X201
820,000
KEYBOARD LENOVO U460
250,000
KEYBOARD LENOVO U450
320,000
KEYBOARD LENOVO U350
310,000
KEYBOARD LENOVO U400
320,000
KEYBOARD LENOVO U310
340,000
KEYBOARD LENOVO U260
250,000
KEYBOARD LENOVO U110
470,000
KEYBOARD LENOVO T60 IBM T61 Z60T Z61 T400 R60 R61 W500 R400 R500 T500 W700
570,000
KEYBOARD LENOVO T430 T430u T431s T530 T530i W530 X230 X230i X230s
720,000
KEYBOARD LENOVO T410 T400S T410I T420 T420I X220
690,000
KEYBOARD LENOVO T400
620,000
KEYBOARD LENOVO T40 THAO MAY BH 3T / R50E T41 T42 T43 R50 R51 R52
370,000
KEYBOARD LENOVO T115
250,000
KEYBOARD LENOVO SL410 L410 L510 L412 L512 L420 L421 SL510
590,000
KEYBOARD LENOVO SL400
690,000
KEYBOARD LENOVO S400
320,000
KEYBOARD LENOVO S206
320,000
KEYBOARD LENOVO S12 BK
230,000
KEYBOARD LENOVO S10-WH CAP CHU U / S9
250,000
KEYBOARD LENOVO S10-3 WH
270,000
KEYBOARD LENOVO S10-3 BK
270,000
KEYBOARD LENOVO S10-2WH
250,000
KEYBOARD LENOVO S100/S110
370,000
KEYBOARD LENOVO S10 BK CAP CHU U
250,000
KEYBOARD LENOVO S10 -2BK
250,000
KEYBOARD LENOVO G580 G580 G585 Z580 Z585 V580 V585
270,000
KEYBOARD LENOVO G570
250,000
KEYBOARD LENOVO G560 G565
290,000
KEYBOARD LENOVO G550 B550 B560
270,000
KEYBOARD LENOVO G500
290,000
KEYBOARD LENOVO G480 485  B490 B480 G480 G485 B480 B485 Z380 Z385 Z480 Z485
220,000
KEYBOARD LENOVO G470/B470
200,000
KEYBOARD LENOVO G460 G465
230,000
KEYBOARD LENOVO F20
270,000
KEYBOARD LENOVO ENDY 15
870,000
KEYBOARD LENOVO E40 EDGE E14 E15 E50
870,000
 KEYBOARD E420/ E425/ E320 /E325
660,000
KEYBOARD LENOVO E30
440,000
KEYBOARD LENOVO E220
660,000
KEYBOARD LENOVO E10 X1 X100E
410,000
KEYBOARD LENOVO B550 B560 V560
290,000
KEYBOARD LENOVO B450
290,000
KEYBOARD LENOVO 3000 G400/Y410 G410 G450 G400 Y430 N100  G540 Y330 Y100 G230 G450 G430 G530 U330
160,000
KEYBOARD IBM X60 X61
650,000
KEYBOARD IBM X100
700,000
KEYBOARD LENOVO Z400
390,000
KEYBOARD LENOVO T440S
820,000
 
KEYBOARD LENOVO E531
820,000
 
KEYBOARD LENOVO X300
590,000
BÀN PHÍM TOSHIBA
 
 
KEYBOARD TOSHIBA U305/R100 DEN 12" U300 / Tecra M8
340,000
KEYBOARD TOSHIBA U305/R100 BAC U300 / Tecra M8
320,000
KEYBOARD TOSHIBA T230 WH
290,000
KEYBOARD TOSHIBA T230 BK
290,000
KEYBOARD TOSHIBA T135D
340,000
KEYBOARD TOSHIBA SR
350,000
KEYBOARD TOSHIBA R800
320,000
KEYBOARD TOSHIBA R705WH Portege R700 R830 R835
370,000
KEYBOARD TOSHIBA R705BK Portege R700 R830 R835
470,000
KEYBOARD TOSHIBA R500 WH
320,000
KEYBOARD TOSHIBA P205-DEN 17" L505 L500 L550 X205 555 L355 P305 P300
240,000
KEYBOARD TOSHIBA P205 WHITE 17" L505 L500 L550 X205 555 L355 P305 P300 A500 A505
240,000
KEYBOARD TOSHIBA NB200 DEN MINI 205  300  305 Mini NB250 NB255 NB300 NB500 NB505
270,000
KEYBOARD TOSHIBA NB200 BAC MINI 205 300 305
270,000
KEYBOARD TOSHIBA NB100 WH
230,000
KEYBOARD TOSHIBA NB100 BK
230,000
KEYBOARD TOSHIBA M800/U500 TRANG Portege 13"/ T135 T130 / Satellite U400 U405 A600 U505 U500
320,000
KEYBOARD TOSHIBA M800/U500 DEN BONG Portege 13"/ T135 T130 / Satellite U400 U405 A600  U505  Portege M900
320,000
KEYBOARD TOSHIBA M65 17" Satellite M60 P100 P105
240,000
KEYBOARD TOSHIBA M640
310,000
KEYBOARD TOSHIBA M600 Satellite M640 M645 M650 P700
310,000
KEYBOARD TOSHIBA L800/ L840 WH L845 M840 C800 C805 C840
240,000
KEYBOARD TOSHIBA L800/ L840 BK  L845 M840 C800 C805 C840 L830 L805 P840
230,000
KEYBOARD TOSHIBA L655 L650  C655 C650  C670 C675 L750 L755 C660 L670 L675
210,000
KEYBOARD TOSHIBA L640-WH Satellite L600 L630 L635 L740 L645 C605
250,000
KEYBOARD TOSHIBA L640-BK Satellite L600 L630 L635 L740 L645 C605 C600 L610 L735 L700 L730  L705
205,000
KEYBOARD TOSHIBA L40 Satellite L402 L401 L45
250,000
KEYBOARD TOSHIBA L300 TRANG
215,000
KEYBOARD TOSHIBA L300 DEN BONG
230,000
KEYBOARD TOSHIBA L300 DEN L200 L305  A215 A205 A210 A200 A300  M200 M300 M305 A305  L455 M500  L310 L311 L312 L313 L315  L510 L515 M336 M352 M105
195,000
KEYBOARD TOSHIBA L300 BAC
210,000
KEYBOARD TOSHIBA L10/L20/L30 Satellite L15 L25 L100
290,000
KEYBOARD TOSHIBA E305
340,000
KEYBOARD TOSHIBA C855/C850 P855 Satellite L850 C850  L855 L870
250,000
KEYBOARD TOSHIBA A660 satellite A665 A660D A665D
270,000
KEYBOARD TOSHIBA Tecra A10 A60 A100 A135 S10 A9 M9 /SATELLITE M10 M15 M35 M55 M70 M30 M40 M50 M105
220,000
KEYBOARD TECLADO NCV/NCL
270,000
KEYBOARD TOSHIBA L40-A
240,000
 
KEYBOARD TOSHIBA L50-A
250,000
 
KEYBOARD TOSHIBA C70
250,000
BÀN PHÍM ACER
 
 
KEYBOARD ACER V5-571 CO SO
210,000
KEYBOARD ACER V5-471 KO SO V5-431 V5-473
210,000
KEYBOARD ACER V3-571 CO SO
290,000
KEYBOARD ACER V3 BAC KO SO
290,000
KEYBOARD ACER S3 BK 431
290,000
KEYBOARD ACER S3 BAC
290,000
KEYBOARD ACER ONE ZG5 TRANG
200,000
KEYBOARD ACER ONE ZG5 DEN KAV60 , KAV10
200,000
KEYBOARD ACER ONE 255/D532 TRANG Gateway LT21 LT32 LT22 LT23 LT25 LT27 LT28 LT40
190,000
KEYBOARD ACER ONE 255/D532 DEN 533 D257 D270 ZE6 ZH9 NAV50 PAV70 NAV70
185,000
KEYBOARD ACER M5-481
320,000
KEYBOARD ACER M3
290,000
KEYBOARD ACER D751/D752 753 721 722  DEN (1830) 1410 / GateWay N214 EC14 EC18 LT31 ZA5 ZA3 ZA8  ZH7 LT3104E LT3105E LT3107H LT3108H LT3109C LT3005U
230,000
KEYBOARD ACER 9800
250,000
KEYBOARD ACER 7000
40,000
KEYBOARD ACER 6593/6410
250,000
KEYBOARD ACER 6291 TRANG
350,000
KEYBOARD ACER 6291 DEN TravelMate 6292 6231 6252 6391 (12.1") 2930  6231 6290 6293 6232
350,000
KEYBOARD ACER 5755/583OT Aspire 5830 / NV55 / NV57 V3-571 NV52L NV52L06u NV52L08u NV52L15u NV52L23U
195,000
KEYBOARD ACER 5738Z 5742 5744 5745 5741 5536 5736 5733 7750 7551 E443 G640 5750  5810  5536 5251 5250  5253 5333 5336 5552 / E1-571 / E1-531 / 5733Z 4633 5733Z 4851 7535 7736 5410 / Gateway  NV50 NV51 NV53 NV73A NV59C NV55 NV78
190,000
KEYBOARD ACER 5570 5580 5590 5630 3748 3690 5100 5610 5630 5650 5680 ASPIRE 5000 5020 5040 5050 5510 5540 5550 3650 3690 5610Z 3100
250,000
KEYBOARD ACER 4830T 4755 /Aspire 3830  3480  MS2317 NV47 V3-471 E1-430 E1-432
190,000
KEYBOARD ACER Travelmate 4750 6495 6495g P243-M 8473 8473G
400,000
KEYBOARD ACER 4736Z 4752G 4552 4339 4349 4350 4352G 4410 4535 4540G 4551 4552 3820 4535 4820G 4810 4738 4740 4741 4743G 4745G 4749Z 4750 4739 3410 3750G 3810 3820 3935 4253 /EMachines D440 D442 D640 D528 E1-421 E1-431 E1-451G E1-471 D728 D730 D732
170,000
KEYBOARD ACER 4710 TRANG
190,000
KEYBOARD ACER 4710 DEN / Aspire 4220 4320 4520 4720 4730 5300 5720 5920 4310 4510 4710  4920 5330 5530 5730  4525  5220 5220G 5310 5320 4630 4420
200,000
KEYBOARD ACER TravelMate 4320 3240 3260 3270 3274 3280 3290 4000 4010 4070 4080 4100 4220 4400 4500 4600 2430 2440 2460 2470 / Extensa 4120 4130 4230 4420 4620 4630
230,000
KEYBOARD ACER 3680 ASPIRE 3681 3682 3683 3610 3620 3630 3640 3660 1400 1410 1640 1650 1680 1681 1682 1683
270,000
KEYBOARD ACER 290 TRAVELMATE 291 292 2350 4050
270,000
KEYBOARD ACER 2300 Travelmate 2310 2410 2420 2430 2428
310,000
KEYBOARD ACER 230
250,000
KEYBOARD ACER 2200 TravelMate 2400 2450 2490 2700
270,000
KEYBOARD ACER 17" Travelmate 5100 5110 5600 5610 5620 7220 7320 7510 7520 7720 / Aspire 5235 5335 5535 5735 5737Z 6530 8530 6930
270,000
KEYBOARD ACER D751/D752  753 za3 721 722 TRANG (1830) 1410 ( GateWay N214 EC14 EC18 LT31 ZA5 ZA8  ZH7 )
230,000
KEYBOARD EMACHINE D725/D525BK GATEWAY NV40 NV42 NV44 4733 D625 D627 / Aspire 4732
290,000
KEYBOARD EMACHINE D725/D525 WH
290,000
KEYBOARD EMACHINE D720/D520 BK
270,000
 
 
BÀN PHÍM  ASUS
 
 
KEYBOARD AUS F9
270,000
KEYBOARD ASUS Z96
250,000
KEYBOARD ASUS Z94
250,000
KEYBOARD ASUS X80S CU
220,000
KEYBOARD ASUS X550 NGUYEN BE
340,000
KEYBOARD ASUS X550
310,000
KEYBOARD ASUS X54
370,000
KEYBOARD ASUS X502 NGUYEN BE
360,000
KEYBOARD ASUS X501 NGUYEN BE
360,000
KEYBOARD ASUS X501/K56
290,000
KEYBOARD ASUS X450 NGUYEN BE X451
360,000
KEYBOARD ASUS X44H X43 X43S X44 X44C
360,000
KEYBOARD ASUS X402 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS X401 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS X401
270,000
KEYBOARD ASUS X301 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS X301
290,000
KEYBOARD ASUS X202 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS X202/X201
290,000
KEYBOARD ASUS X101 NB WH
320,000
KEYBOARD ASUS X101 NB BK
320,000
KEYBOARD ASUS W6
310,000
KEYBOARD ASUS W3000 Z99 A8 F8 N80 X80 X83 W3
250,000
KEYBOARD ASUS UX31
330,000
KEYBOARD ASUS UL20
340,000
KEYBOARD ASUS U80V
390,000
KEYBOARD ASUS U5F
250,000
KEYBOARD ASUS U56
290,000
KEYBOARD ASUS U52F
340,000
KEYBOARD ASUS U46/N46
310,000
KEYBOARD ASUS U43
310,000
KEYBOARD ASUS T91
270,000
KEYBOARD ASUS S500 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS S400 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS S300 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS N56 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS N56
270,000
KEYBOARD ASUS N55
320,000
KEYBOARD ASUS N10
290,000
KEYBOARD ASUS M6000
300,000
KEYBOARD ASUS M51
310,000
KEYBOARD ASUS M50
270,000
KEYBOARD ASUS M2400
270,000
KEYBOARD ASUS K56 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS K55 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS K55
220,000
KEYBOARD ASUS K53 (CAP THANG) / X53U X55U
220,000
KEYBOARD ASUS K52 WH
220,000
KEYBOARD ASUS K52 BK/ U50 G51 G53 G60 G72 G73
220,000
KEYBOARD ASUS K50
270,000
KEYBOARD ASUS K46 NGUYEN BE
330,000
KEYBOARD ASUS K45 NGUYEN BE
330,000
KEYBOARD ASUS K45
230,000
KEYBOARD ASUS K42/K43 UL30 X42 U45 U45JC U81 U81A X45 A42
220,000
KEYBOARD ASUS K42 TRANG
250,000
KEYBOARD ASUS K40 CAP CONG/ X8AIJ
210,000
KEYBOARD ASUS G75
300,000
KEYBOARD ASUS F80/X80S X82S
205,000
KEYBOARD ASUS F6
250,000
KEYBOARD ASUS F3
270,000
KEYBOARD ASUS A3V G50 G70 G71 PRO50
250,000
KEYBOARD ASUS A3G
250,000
KEYBOARD ASUS 900HA WH
250,000
KEYBOARD ASUS 900HA BK
250,000
KEYBOARD ASUS 7" TRANG  700 701 900 901
230,000
KEYBOARD ASUS 7" DEN  700 701 900 901
230,000
KEYBOARD ASUS 1201T WH
270,000
KEYBOARD ASUS 1201T DEN 1225c 1215N 1215P 1225B
270,000
KEYBOARD ASUS 1101AH WH
270,000
KEYBOARD ASUS 1101AH DEN
270,000
KEYBOARD ASUS 1015AH TRANG  X101H 1025
250,000
KEYBOARD ASUS 1015AH DEN  X101H 1025
250,000
KEYBOARD ASUS 1015 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD ASUS 1012WH
270,000
KEYBOARD ASUS 1012BK
270,000
KEYBOARD ASUS 1005AH WH
240,000
KEYBOARD ASUS 1005AH BK  R101 R101D
270,000
KEYBOARD ASUS 10" TRANG
200,000
KEYBOARD ASUS 10" DEN EPC 1000 1000H 1000HE 904 905 S10
200,000
 
 
BÀN PHÍM SAMSUNG
 
 
KEYBOARD SAMSUNG X418 X420 X411 Q430 X410 X410
300,000
KEYBOARD SAMSUNG X20
320,000
KEYBOARD SAMSUNG RV515
310,000
KEYBOARD SAMSUNG RV509 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD SAMSUNG RV509 RV511 RV515 RV520 RV715 RC720
270,000
KEYBOARD SAMSUNG RV409 RV411 RC410 RV415 RV420 E3420 E3415  RC418 RV418 NP-RV411, RV415
230,000
KEYBOARD SAMSUNG RF510 RF511 RC530
270,000
KEYBOARD SAMSUNG RC410
270,000
KEYBOARD SAMSUNG RC408
270,000
KEYBOARD SAMSUNG R730
430,000
KEYBOARD SAMSUNG R647
250,000
KEYBOARD SAMSUNG R620
300,000
KEYBOARD SAMSUNG R610
300,000
KEYBOARD SAMSUNG R60/R510 R560
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R540 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD SAMSUNG R530 R540 R620 R538 R523 R525 R528  R618  R719 RV510 RV508
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R530
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R520 RV511 RV515 R509
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R519
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R518
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R458
290,000
KEYBOARD SAMSUNG R428  R670 R540  R439 R420 R428 R429 R439  R470  RV408  R428 R429  R418  R439 R420 R423 R425 NP-R480 RV410 R440 N218
220,000
KEYBOARD SAMSUNG R408
250,000
KEYBOARD SAMSUNG Q430 NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD SAMSUNG Q430 SF410 Q460 SF310 SF311 P330  SF411 QX410 X330 QX410
230,000
KEYBOARD SAMSUNG P40
320,000
KEYBOARD SAMSUNG P25
420,000
KEYBOARD SAMSUNG NP700 Z5A NGUYEN BE
470,000
KEYBOARD SAMSUNG NP700
470,000
KEYBOARD SAMSUNG NP300 TRANG KO SO
230,000
KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN KO SO NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN KO SO
210,000
KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN CO SO NGUYEN BE
320,000
KEYBOARD SAMSUNG NP300 DEN CO SO
230,000
KEYBOARD SAMSUNG NC108 DEN / NC110
320,000
KEYBOARD SAMSUNG NC10 WH
290,000
KEYBOARD SAMSUNG NC10 BK
290,000
KEYBOARD SAMSUNG N210/N220 WH
250,000
KEYBOARD SAMSUNG N210 DEN
250,000
KEYBOARD SAMSUNG N200P
320,000
KEYBOARD SAMSUNG N148 TRANG
240,000
KEYBOARD SAMSUNG N148 BK N128 N150 N143 N145  NB20 NB30  N145 N148 N100 N102
240,000
KEYBOARD SAMSUNG N120WH
300,000
KEYBOARD SAMSUNG N120 BK
300,000
KEYBOARD SAMSUNG NP355 E4
290,000
KEYBOARD SAMSUNG NP355E5
300,000
KEYBOARD SAMSUNG R580
320,000
 
 
 
BÀN PHÍM GATEWAY
 
 
KEYBOARD GATEWAY NV59/NV53 BAC(CHU DO ) NV55 5532 5534 5732
290,000
KEYBOARD GATEWAY NV53/NV59 BK (CHU DO) NV55
220,000
KEYBOARD GATEWAY NV5200 CHU XANH /ACER eMachines E725 E625 E627 E628 E525 E625 E627 5517 5516
290,000
KEYBOARD GATEWAY MX6900
270,000
KEYBOARD GATEWAY MX6410
270,000
KEYBOARD GATEWAY MX6000
270,000
KEYBOARD GATEWAY MX3400
310,000
KEYBOARD GATEWAY MX3228
330,000
KEYBOARD GATEWAY MT6000 CAP THANG
270,000
KEYBOARD GATEWAY MA1 CAP CONG / NA1 QA1 E475 E265 E-265M E-475M
270,000
KEYBOARD GATEWAY M6000 / W350  M6305 M6307 M6308 M6309 M6312  MT6900 MT6916 MT6919 MT6920
250,000
 
 
BÀN PHÍM APPLE
 
 
KEYBOARD MACBOOK WHITE
790,000
KEYBOARD MACBOOK AIR
1,040,000
KEYBOARD MACBOOK A1369
890,000
KEYBOARD MACBOOK A1342
940,000
KEYBOARD MACBOOK A1286
1,220,000
KEYBOARD MACBOOK A1278 NGUYEN BE
40,000
KEYBOARD MACBOOK A1278
940,000
KEYBOARD MACBOOK A1237
1,020,000
KEYBOARD LG R580/R680
340,000
KEYBOARD APPLE G4 WH
270,000
KEYBOARD APPLE A1370
1,220,000
KEYBOARD APPLE A1181
790,000
 
 
BÀN PHÍM FUJISU
 
 
KEYBOARD FUJITSHU P7010
370,000
KEYBOARD FUJITSHU P5010
290,000
KEYBOARD FUJITSHU LI3910
320,000
KEYBOARD FUJITSHU LH530 TRANG KO SO
320,000
KEYBOARD FUJITSHU LH530 DEN KO SO
320,000
KEYBOARD FUJITSHU L1010
290,000
KEYBOARD FUJITSHU  AH531 BK CO SO
360,000
KEYBOARD FUJITSHU  AH532 BK CO SO
390,000
 
 

 

 

Ý kiến cho bài viết

Chưa có ý kiến

Thiên Hưng Phát

Gửi cảm nhận của bạn ở đây

tên người dùng: Khách Vãng Lai

Danh hiệu: